Obras monográficas

 

 • PREGELJ, Barbara. Zgledno omledno : trivialno v slovenski postmoderni književnosti, (Slavistična knjižnica, 12). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2007. 209 str. ISBN 978-961-6715-00-3.

 • PREGELJ, Barbara (ur.). Literatura v večkulturnem položaju in ustvarjalno delo Jolke Milič. Nova Gorica: Univerza, 2006. 124 str. ISBN 961-6311-42-5. ISBN 978-961-6311-42-7.

 • PREGELJ, Barbara (ur.), BOŽIČ, Zoran (ur.). Pogledi na Simona Gregorčiča. Nova Gorica: Univerza, 2006. 144 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6311-43-4.

 

  Capítulos en monografías

 • PREGELJ, Barbara, GERŠAK, Urša. Spet ponižani in razžaljeni. V: ICAZA, Jorge. Huairapamuške : sinovi vetra : roman, (Knjižnica Kondor, zv. 297). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001, str. 223-246.

 • PREGELJ, Barbara. Španska zlata doba v slovenskih prevodih. V: SMOLEJ, Tone (ur.). Prevajanje baročnih in klasicističnih besedil : 30. prevajalski zbornik : proceedings of the Association of Slovene Literary Translators, volume 30, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 30), (Obdobni pristop, 4). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: = The Association of Slovene Literary Translators, 2005, str. 45-48.
 • PREGELJ, Barbara. V čem je teža(vnost) F. de Queveda?. V: SMOLEJ, Tone (ur.). Prevajanje baročnih in klasicističnih besedil : 30. prevajalski zbornik : proceedings of the Association of Slovene Literary Translators, volume 30, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 30), (Obdobni pristop, 4). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: = The Association of Slovene Literary Translators, 2005, str. 75-78.

 • PREGELJ, Barbara. Don Quijote y la literatura eslovena. V: KALENIĆ RAMŠAK, Branka (ur.), ŠABEC, Maja (ur.). Interpretaciones del Quijote : slovenski prispevek ob 400. obletnici izida, (Razprave Filozofske fakultete). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2006, str. 181-186.

 • PREGELJ, Barbara. Brezmejni svet Jolke Milič. V: PREGELJ, Barbara (ur.). Literatura v večkulturnem položaju in ustvarjalno delo Jolke Milič. Nova Gorica: Univerza, 2006, 2006, str. 3-5.

 • PREGELJ, Barbara. Španske romance pri Stanku Vrazu. V: OŽBOT, Martina (ur.). Prevajanje besedil iz prve polovice 20. stoletja, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 31), (Obdobni pristop, 5). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: = The Association of Slovene Literary Translators, 2006, str. 329-339.

 • PREGELJ, Barbara. Creer es crear - verjeti je ustvarjati. V: UNAMUNO, Miguel de. Življenje don Kihota in Sanča, (Zbirka Labirinti). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2006, str. 219-229.

 • PREGELJ, Barbara, KOZAK, Krištof Jacek. Federico García Lorca pri Slovencih. V: GARCÍA LORCA, Federico. Zbrana dramska dela, (Zbirka KMŠ dramatika, št. 1). 1. izd. Ljubljana: ZAMIK, 2007, str. 549-558.

 • PREGELJ, Barbara. Nada es verdadero, luego todo está permitido. V: DEBELJAK, Aleš. El crepúscolo de los ídolos : Muerte del siglo veinte en los Balcanes. Donostia: GAKOA, 1999, str. 7-17.

 • PREGELJ, Barbara. Simon Gregorčič in (literarni) kanon. V: PREGELJ, Barbara (ur.), BOŽIČ, Zoran (ur.). Pogledi na Simona Gregorčiča. Nova Gorica: Univerza, 2006, str. 3-5.

 • PREGELJ, Barbara. V nekaj letnicah. V: GARCÍA LORCA, Federico. Romancero gitano, (Zbirka Nova lirika, 5). Dvojezična izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007, str. 103-110.

 • PREGELJ, Barbara. Kamen i more = Kamen in morje : pesniška krajina Andrije Vučemila. V: VUČEMIL, Andrija. Knjiga polna upanja : v teh besedah se boš prepoznala : u ovim riječima ćeš se prepoznati, (Biblioteka Posebna izdanja). Rijeka: Riječki nakladni zavod, 2008, str. 214-229.

 • PREGELJ, Barbara. Der Dichter des erkennbaren Chronotops. V: VUČEMIL, Andrija. Das Buch voll von Hoffnung : in diesen Worten wirst du dich erkennen, (Sonderausgaben, 8). Rijeka: Riječni nakladni zavod, 2009, str. 111-122.

 • PREGELJ, Barbara. Besedna goščava v stoletni hosti : medved Pu in Winny de Puh. V: OŽBOT, Martina (ur.), DOLINAR, Darko (ur.), SMOLEJ, Tone (ur.). Odprta okna : komparativistika in prevajalstvo : Majdi Stanovnik ob 75. rojstnem dnevu. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, str. 183-195.

 • PREGELJ, Barbara. Kričim, torej sem : bivanjsko in ustvarjalno uporništvo Reinalda Arenasa. V: ARENAS, Reinaldo. Preden se znoči : [avtobiografija], (Poteze). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009, str. 359-374.

 • PREGELJ, Barbara. Bližine in bežanja. V: PITOL, Sergio. Umetnost fuge, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2009, str. 365-380.

 • PREGELJ, Barbara. Literarni ustvarjalci slovenskega zahoda in slovenski literarni kanon. V: MIHURKO PONIŽ, Katja (ur.). Ljubka Šorli (1910-1993) : znanstvena monografija ob stoletnici pesničinega rojstva. Nova Gorica: Univerza, 2010, str. 177-191.
 • PREGELJ, Barbara. Frente al trono de la poesia. V: DEBELJAK, Aleš. Las odas inacabadas. Buenos Aires: Gog y Magog, 2010, str. [3-5].
 • PREGELJ, Barbara, OLAZIREGI, Mari Jose. Zlata doba, železna doba ali doba literature? : vprašanje periodizacije, reformacije, protireformacije v luči opozicije med vizualno-ustnim ter pisnim skozi optiko slovenske, baskovske in španske literarne zgodovine. V: BJELČEVIČ, Aleksander (ur.). Reformacija na Slovenskem : (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva), (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 27). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, str. 147-157.
 • PREGELJ, Barbara. Recepcija slovenske literature med špansko govorečimi. V: ZUPAN SOSIČ, Alojzija (ur.). Sodobna slovenska književnost : (1980-2010), (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 29). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, str. 239-246.