Prevodi v revialnih objavah

 

Prevodi v slovenščino :

 • QUEVEDO, Francisco de. Pesmi. Celovški zvon, 13, št. 46 (1995), str. 13-19.

 • WAMBOLT VON UMSTADT, Philipp, SILVA-FUENZALIDA, Ismael. Latinska Amerika kot kulturno makro-območje. Glas. Slov. etnol. druš., 1995, letn. 35, št. 2/3, str. 41-44.

 • KOLUMB, Krištof. Štiri admiralova potovanja in njegova oporoka. Mentor, december 1997, 18, št. 7/8, str. 110-112.
 • DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal. Resnična zgodovina osvajanja nove Španije. Mentor, december 1997, 18, št. 7/8, str. 112-115.
 • JUANA INÉS DE LA CRUZ. [Pesmi]. Slava (Ljublj.), 1997/98, letn. 11, št. 1, str. 15-22.
 • OTERO, Blas de. Živeti pravim. Zrasla. Slava (Ljublj.), 1997/98, letn. 11, št. 1, str. 47-48.
 • QUEVEDO, Francisco de. [Pesmi]. Slava (Ljublj.), 1997/98, letn. 11, št. 1, str. 60-69.
 • GRDINA, Igor (ur.), SVETINA, Peter (ur.). Amarilis, (Slava, 11, št. 2). Ljubljana: [s. n.], 1998. 98 str.
 • FUENTES, Carlos. Čas in kraj romana. Literatura (Ljublj.), januar/februar 1998, 10, št. 79/80, str. 140-155.
 • BENÉTIK, Rudi, CIRIZA, Carlos, HOVSEPYAN, Hamlet, LÖBNER, Anna, NOTT, Richard, RÄISÄNEN, Janne, BAYANDOUR, Ashot, BENEDETTI, Mario, GNAMUŠ, Gustav, JEMEC, Andrej, LYDON, Tommy, OMAN, Valentin. [XII.] Telekomovi mednarodni slikarski tedni, Piran, 2. september - 8. oktober 1999. Ljubljana: Keleia, [1999?]. [77] str., večinoma barvne ilustr.
 • RODRÍGUEZ DE LA FLOR, Fernando. Biblioklazem : Lekto-skriptura povzroča hrepenenje po delovanju : Bibliotija : Bouvardov efekt. Literatura (Ljublj.), 2002, letn. 14, št. 136, str. 73-86.
 • VIEGAS, Walter Ch. Česar ni moč videti. Dialogi (Maribor), 2004, letn. 40, št. 1/2, str. 114-118.
 • REINA PALAZÓN, José Luis. Negotovo telo. Dialogi (Maribor), 2004, letn. 40, št. 11/12, str. 122-127.
 • ZARAZÚA, Ulises. Nova knjiga namišljenih bitij : egozaver. V: Con sabor latino. [s. l.: s. n., 2005], str. 6.
 • VINCENT, Manuel. Antitavromahija. Literatura (Ljublj.), 2005, letn. 17, št. 169/170, str. 102-109.
 • QUIÑONERO, Juan Pedro. Goya, Picasso, Eleganca in križanje Španije. Literatura (Ljublj.), 2005, letn. 17, št. 169/170, str. 110-126.
 • DELGADO, Paco. Pridih odličnosti. Literatura (Ljublj.), 2005, letn. 17, št. 169/170, str. 127-132.

 • ČAPEK, Karel. Bikoborba. Literatura (Ljublj.), 2005, letn. 17, št. 169/170, str. 137-143.

 • MARTÍNEZ MARZO, Isidre. [Pesmi]. Literatura (Ljublj.), 2005, letn. 17, št. 171/172, str. 155-158.

 • ZABALA, Júlia. [Pesmi]. Literatura (Ljublj.), 2005, letn. 17, št. 171/172, str. 186-188.

 • ZARAZÚA, Ulises. Leteči jambor. Ubijalska prostitutka. Egozaver. Mentor, 2005, letn. 26, št. 4, str. 42.

 • RAMÓN, Ramón. [poetika, pesmi] : sodobna katalonska književnost. Sodobnost, 2005, letn. 69, št. 4, str. 417-421.

 • BERENGUER, Vicent. [pesmi] : sodobna katalonska književnost. Sodobnost, 2005, letn. 69, št. 4, str. 431-435.

 • RODRÍGUEZ-PUÉRTOLAS, Julio. Pastirica Marcela. Literatura (Ljublj.), marec 2006, leto 18, št. 177, str. 83-92.

 • GRANDE, Félix. "Ker se spominjam tega, kar sem doživel". Literatura (Ljublj.), julij/avgust 2006, leto 18, št. 181/182, str. 115-124.

 • MACHADO, Antonio. Saeta. Literatura (Ljublj.), julij/avgust 2006, leto 18, št. 181/182, str. 134.

 • MACHADO, Antonio. Cante hondo. Literatura (Ljublj.), julij/avgust 2006, leto 18, št. 181/182, str. 136.

 • PEMÁN, José María. Antoniji Mercé, 'Argentiniti'. Literatura (Ljublj.), julij/avgust 2006, leto 18, št. 181/182, str. 137.

 • CABALLERO BONALD, José Manuel. Nikogaršnja hčerka boš. Literatura (Ljublj.), julij/avgust 2006, leto 18, št. 181/182, str. 138.

 • CABALLERO BONALD, José Manuel. Velika noč. Literatura (Ljublj.), julij/avgust 2006, leto 18, št. 181/182, str. 139-142.

 • GRANDE, Félix. García Lorca in flamenco. Literatura (Ljublj.), julij/avgust 2006, leto 18, št. 181/182, str. 143-153.

 • MEDIAVILLA, Alicia R. Federico García Lorca v flamenku. Literatura (Ljublj.), julij/avgust 2006, leto 18, št. 181/182, str. 154-156.

 • GARCÍA LORCA, Federico. Ciganski romansero. Sodobnost, 2006, letn. 70, št. 9/10, str. 1101-1107.

 • HIROSE LÓPEZ, Javier. Človek kot Šamanska os : Majevsko potovanje v podzemlje. V: ŠKAMPERLE, Igor (ur.), TERČELJ, Marija Mojca (ur.). Šamanizem, (Poligrafi, letn. 11 (2006), št. 43-44). Ljubljana: Nova revija, 2007, str. 127-147.

 • GARCÍA LORCA, Federico. Predavanje-recital o ciganskem romanseru. V: GARCÍA LORCA, Federico. Romancero gitano, (Zbirka Nova lirika, 5). Dvojezična izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007, str. 95-102.

 • GONZÁLES, Ángel. Ángel Gonzáles (1925). Poetikon, 2007, letn. 3, št. 2+3, str. 169-178.

 • LANDA, Mariasun. Mariasun Landa (1949) : iz slovenskih prevodov sodobne baskovske poezije. Rp./Lirikon21, 2008, letn. 4, št. 19/20, str. 161-177.

 • BORGES, Jorge Luis. Tango. Literatura (Ljublj.), julij/avgust 2010, leto 22, št. 229/230, str. 91-96.
 • GALEANO, Eduardo H. Fragmenti o glasbi. Literatura (Ljublj.), julij/avgust 2010, leto 22, št. 229/230, str. 101-104.
 • DISCEPOLO, Enrique Santos, VILLOLDO, Angel Gregorio, AMADORI, Luis César, LEPERA, Alfredo, GARDEL, Carlos. Tango v besedi. Literatura (Ljublj.), julij/avgust 2010, leto 22, št. 229/230, str. 105-109.
 • GONZÁLES, Ángel. Ángel Gonzáles : pesmi. Poetikon, 2010, letn. 6, št. 31/32, str. 130-139.

 

Prevodi v španščino :

 • JESIH, Milan. Sonetos. Litt. Slov., št. 3 (1995) = 33, št. 87 (1995), str. 73-77.

 • JESIH, Milan. Soneti = Sonetos. Verba Hisp., 1996, let. 6, str. 3-13.
 • OBID, Alenka (ur.), CERGOL, Jadranka (ur.), VOVK, Mateja (ur.). [Podoba, percepcija in reprezentacija kriminala v zgodovini] : [Program in povzetki = programma e riassunti = programme and abstracts], (Glasnik ZRS Koper, letn. 10, št. 6). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče = Capodistria: Università dell litorale, Centro di ricerche scientifiche = Koper: University of Primorska, Science and Research Centre, 2005. 164 str.

 • BEDRAČ, David. Un solo movimiento. V: Con sabor latino. [s. l.: s. n., 2005], str. 9.

 • PUTRLE, Jana. Muy tarde por la noche. V: Con sabor latino. [s. l.: s. n., 2005], str. 10.
 • REPAR, Primož. En el umbral de la herida. V: Con sabor latino. [s. l.: s. n., 2005], str. 12.
 • PLUT, Katja. Con los brazos caídos. V: Con sabor latino. [s. l.: s. n., 2005], str. 15.
 • PAHOR, Boris. Discurso inaugural : Nuestro símbolo es el arco iris o La lengua como bendición. V: Program. Programme. Programa. Ljubljani: Slovenski PEN, 2005, str. [40-44].

 • JESIH, Milan. Sonetos. V: Tus ficciones eslovenas, (Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, [2007], str. 21-26.

 • ČANDER, Mitja. Los celos. V: Tus ficciones eslovenas, (Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, [2007], str. 58-71.

 • JESIH, Milan. Sonetos. V: Literatura joven eslovena, (Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, [2007], str. 21-30.
 • ČANDER, Mitja. Los celos. V: Literatura joven eslovena, (Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, [2007], str. 52-62.

 • ČANDER, Mitja. Los celos. V: Literatura joven eslovena, (Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, [2007], str. 53-67.
 • LAINŠČEK, Feri. Separaré la espuma de las olas. V: Literatura joven eslovena, (Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, [2007], str. 64-68.
 • JESIH, Milan. Milan Jesih. V: MOZETIČ, Brane (ur.). Poesía eslovena contemporánea : antología. Buenos Aires: Gog y Magog, 2006, str. 47-55.
 • DEBELJAK, Aleš. María Magdalena. Año 2000. V: MOZETIČ, Brane (ur.). Poesía eslovena contemporánea : antología. Buenos Aires: Gog y Magog, 2006, str. 114-115.
 • MIHURKO PONIŽ, Katja. El primero al Sol reina, al otro la oscuridad : la dialogicidad como principio fundamental de la creación en Scheherezade de Ivo Svetina. V: SVETINA, Ivo. Scheherezade : una ópera occidental-oriental, 1988, (Litterae Slovenicae, 2009, 5). Ljubljana: Slovene Writers' Association: = Društvo slovenskih pisateljev: = Asociación de Escritores Eslovenos, 2009, str. 59-68.
 • JOVANOVSKI, Alenka. Ivo Svetina .... V: SVETINA, Ivo. Scheherezade : una ópera occidental-oriental, 1988, (Litterae Slovenicae, 2009, 5). Ljubljana: Slovene Writers' Association: = Društvo slovenskih pisateljev: = Asociación de Escritores Eslovenos, 2009, str. 69-71.