Congresos

 

 

Ponencias publicadas

 • PREGELJ, Barbara. Aprendices sin maestros: reflexiones sobre el barroco y el neobarroco (en la literatura eslovena). V: BANÚS, Enrique (ur.), ELÍO, Beatriz (ur.). Actas del V congreso "Cultura Europea". Pamplona: Aranzadi, 2000, str. 931-936.

 • PREGELJ, Barbara. El género policíaco en las literaturas Eslovena y Española. V: BANÚS, Enrique (ur.), ELÍO, Beatriz (ur.). Actas del VII congreso "Cultura Europea". [Pamplona: Aranzadi, 2002], str. 1383-1394.

 • PREGELJ, Barbara. Detektivka v sodobni slovenski in španski književnosti. V: HLADNIK, Miran (ur.), KOCIJAN, Gregor (ur.). Slovenski roman, (Obdobja, 21). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2003, str. 221-230.

 • PREGELJ, Barbara. Trdina in Cervantes. V: BJELČEVIČ, Aleksander (ur.). Zastavil sem svoje življenje : monografija o življenju in delu Janeza Trdine. Mengeš: Muzej, 2005-, 2005, del 1, str. 87-94.
 • PREGELJ, Barbara, KOZAK, Krištof Jacek. Mapping the literary contacts between Spain and Slovenia. V: CIESZYŃSKA, Beata Elżbieta (ur.). Iberian and Slavonic cultures : contact and comparison. Lisbon: CompaRes, 2007, str. 173-184. http://www.iberian-slavonic.org/iberianandslavoniccultures.pdf. [COBISS.SI-ID 1106939]
 • PREGELJ, Barbara. Španska književnost v slovenskih srednješolskih učbenikih. V: KRAKAR-VOGEL, Boža (ur.). Književnost v izobraževanju - cilji, vsebine, metode, (Obdobja, Metode in zvrsti, 25). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2008, str. 399-405.

 • PREGELJ, Barbara. O sredobežnosti sodobne slovenske proze. V: NOVAK-POPOV, Irena (ur.). Vloge središča: konvergenca regij in kultur, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 21). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010, str. 284-290.

 

 

 

Ponencias inéditas

 • PREGELJ, Barbara. Kitch y la crítica literaria : IV Congreso Internacional "Cultura Europea", Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Navarra, 23 - 26 octubre, 1996. 26. 10. 1996.

 • PREGELJ, Barbara. Arturo Pérez Reverte. territorio comanche : first International Workshop for Contemporary Hispanic Literature, Dubrovnik 18-22 May, 1998. 18. V. 1998.

 • PREGELJ, Barbara. The role of a detective in Slovene postmodern fiction : Euro Conference: The European city in transition, Weimar, December 14-15, 2001. 15. December, 2001.

 • PREGELJ, Barbara. Tirania del "buen gusto" sobre la literatura popular? : algunos ejemplos del postmodernismo esloveno : Fifth Congress of the Americas, Cholula, Mexico, October 17-20. 17-20. October, 2001.

 • KOZAK, Krištof Jacek, PREGELJ, Barbara. Mapping the literary contacts between Spain and Slovenia : predavanje v okviru konference Iberian and Slavonic cultures - Contact and comparison. Lisboa: Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, 20. maj 2006.

 • KOZAK, Krištof Jacek, PREGELJ, Barbara. Reception of Federido García Lorca in Slovenia : predavanje v okviru konference Iberian and Slavonic cultures in contact and comparison - Towards crisis and prosperity. Lisboa: Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, 27. apr. 2007.
 • PREGELJ, Barbara. Kako prevajati Simona Jenka? : predstavljeno na Simpoziju o Simonu Jenku na Univerzi v Novi Gorici, 21. 10. 2008. V Novi Gorici: Univerza, 2008.

 • PREGELJ, Barbara. Primerjava Magajnovega Črta s Cervantesovim Pogovorom psov : predavanje na 6. literarnem srečanju o dr. Bogomirju Magajni "Odmev korakov". Divača: Kosovelova knjižnica, 26. mar. 2010.