Artículos

 

 • PREGELJ, Barbara. Družbena tujost in latinskoameriška mladinska književnost. Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev, ISSN 0351-5141, 2018, letn. 45, št. 102, str. 48-55.  

 

 • PREGELJ, Barbara. Motiviranje za branje in slovenski klasiki. Slovenščina v šoli, ISSN 1318-864X, 2018, letn. 21, št. 3, str. 43-51. 

 

 

 • PREGELJ, Barbara. La recepción de la literatura infantil y juvenil argentina en Eslovenia. V: MARKIČ, Jasmina (ur.), PIHLER CIGLIČ, Barbara (ur.). Latinska Amerika : družbeno-zgodovinski, literarni in jezikovni vidiki = Latin America : sociohistorical, literary and linguistic aspects, (Ars & humanitas, ISSN 1854-9632, 11, 2). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts. 2017, št. 2, letn. 11, str. 192-205. 

 

 

 

 • PREGELJ, Barbara. Cruce de miradas sobre Lepa Vida (Hermosa Vida). V: ŠABEC, Maja (ur.). Mit in pogled = El mito y la mirada = Le mythe et le regard = Myth and gaze, (Ars & humanitas, ISSN 1854-9632, št. 9, 1). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts. 2015, [Letn.] 9, [št.] 1, str. 192-203, 

 

 • PREGELJ, Barbara, SELFA SASTRE, Moisés. Érase una vez una hormiga— : Lila Prap como un fenómeno de recepción mundial. Anuario de investigación en literatura infantil y juvenil, ISSN 1578-6072, 2014, vol. 12, str. 99-107. 

 

 • PREGELJ, Barbara. María Teresa Andruetto : un desafío de lecturas ambiguas. Colindancias : revista de la Red regional de hispanistas de Hungría, Rumanía y Serbia, ISSN 2067-9092, 2013, no. 4, str. 193-202.  

 

 • PREGELJ, Barbara. Žanri med središči in obrobji. Literatura, ISSN 0353-5622, jan.-feb. 2013, letn. 25, št. 259/260, str. 100-111.  

 

 • PREGELJ, Barbara. Komični elementi kot sredstvo karakterizacije v slovenskih priredbah Don Kihota za mladino. Hieronymus : revija o prevajalstvu, ISSN 1855-4857, 2012, letn. 6, št. 1/2, str. 7-27

 

 • PREGELJ, Barbara. Sodobna pravljica v kontekstu sodobne baskovske mladinske književnosti. Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev, ISSN 0351-5141, 2012, letn. 39, št. 83, str. 34-45. 

 

 

 • PREGELJ, Barbara. Espacios de la nación en el contexto de la literatura eslovena contemporánea. Eslavística complutense, ISSN 1578-1763, 2011, vol. 11, str. 139-154. 

 

 • PREGELJ, Barbara. Podoba mladinske književnosti španskega govornega področja skozi njihove prevode v slovenščino. Hieronymus : revija o prevajalstvu, ISSN 1855-4857, 2011, letn. 5, št. 1/2, str. 65-81, ilustr. 

 

 • PREGELJ, Barbara, KOZAK, Krištof Jacek. The reception of Federico García Lorca in Slovenia. IberoSlavica, 2011, str. 92-100. 

 

 • PREGELJ, Barbara, OLAZIREGI, Mari Jose. Algúns desafíos da historiografía literaria : estudo comparatista da periodización nas literaturas española, vasca e eslovena. Boletín galego de literatura, ISSN 0214-9117, 2010, no. 43, str. 97-110.  

 

 • PREGELJ, Barbara. Poti do literarne interpretacije : skica ob Francoskem Testamentu Andreïa Makina. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2010, letn. 55, št. 1/2, str. 11-22. 

 

 • PREGELJ, Barbara. Primož Trubar in Bartolomé de Las Casas. Slavia Centralis, ISSN 1855-6302. [Tiskana izd.], 2008, letn. 1, št. 1, str. 52-62. 

 

 • PREGELJ, Barbara. La prosa eslovena de finales del siglo xx : algunos ejemplos del uso de la intertextualidad. Eslavística complutense, ISSN 1578-1763, 2006, vol. 6, str. 31-49. 

 

 • PREGELJ, Barbara. Trivialno v luči refleksije o postmodernizmu z nekaterimi primeri slovenske fantastične ter zgodovinske kratke proze. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], jan.-feb. 2006, letn. 51, št. 1, str. 3-18. 

 

 • PREGELJ, Barbara. Ljubim te, zeleno, ljubim. Sodobnost, ISSN 0038-0482, 2006, letn. 70, št. 9/10, str. 1090-1100. 

 

 • PREGELJ, Barbara. Algunas imágenes del otro en la literatura antigua eslovena o qué tienen que ver los españoles con los turcos. Verba hispanica : anuario del Departamento de la lengua y literatura españolas de la Facultad de filosofía y letras de la Universidad de Ljubljana, ISSN 0353-9660. [Tiskana izd.], 2006, 14, str. 119-127. 

 

 • PREGELJ, Barbara. Nekatere značilnejše medbesedilne navezave slovenske postmoderne literature. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], mar.-apr. 2005, letn. 50, št. 2, str. [89]-104. 

 

 • PREGELJ, Barbara. Še o žanrih – pogostejši trivialni žanri v luči slovenske postmoderne. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede, ISSN 0350-6894. [Tiskana izd.], okt.-dec. 2004, letn. 52, št. 4, str. [433]-446.

 

 • PREGELJ, Barbara. El kitsch en el barroco castellano. Verba hispanica : anuario del Departamento de la lengua y literatura españolas de la Facultad de filosofía y letras de la Universidad de Ljubljana, ISSN 0353-9660. [Tiskana izd.], 1999, 8, str. 71-100. 

 

 • PREGELJ, Barbara. Reflexiones sobre Brevísima relación de la destrucción de las indias de Fray Bartolomé de las Casas. Verba hispanica : anuario del Departamento de la lengua y literatura españolas de la Facultad de filosofía y letras de la Universidad de Ljubljana, ISSN 0353-9660. [Tiskana izd.], 1992, 2, str. 131-134.

Utilizamos los cookies. Más información.

La página web utiliza los cookies propios para mejorar su experiencia de navegación. Al pulsar Aceptar el usuario acepta nuestra politica de cookies.

Cerrar.