Poglavja v monografijah

 • PREGELJ, Barbara. La traducción de guerra y conflictos sociales en Eslovenia. V: G.-PEDREIRA, Rocío (ur.). Guerras e conflitos sociais de onte e de hoxe : (literatura e arte), (Cadernos do mediador, 4). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. 2018, str. 437-444. http://dx.doi.org/10.15304/9788416954827.

 

 • PREGELJ, Barbara. Leteči verzi : letaki v starejši slovenski in španski književnosti. V: PERENIČ, Urška (ur.), BJELČEVIČ, Aleksander (ur.). Starejši mediji slovenske književnosti : rokopisi in tiski, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 37). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2018, str. 169-179, ilustr., doi: 10.4312/Obdobja.37.169-179.  

 

 • PREGELJ, Barbara. En búsqueda de huellas propias : literatura vasca contemporánea escrita por mujeres. V: DICKOV, Vesna Z. (ur.). Identitet, mobilnost i perspektive u studijama jezika, književnosti i kulture : monografija povodom 45-godišnjice Grupe za španski jezik i hispanske književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet; Kjeti; Peskara: Univerzitet “Gabrijele D’anuncio”. 2017, str. 407-418, doi: 10.18485/imp.2017.ch.17

 

 • PREGELJ, Barbara. O ježu, ki se je prebudil iz sna : infrastruktura sodobne baskovske književnosti. V: GERŠAK, Urša (ur.), RODRÍGUEZ DÍAZ DEL REAL, Alejandro (ur.), ŠABEC, Maja (ur.). Španija 1975-2015 : štirideset let tranzicije, (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2017, str. 143-154, ilustr. 

 

 • PREGELJ, Barbara. Xola je šala. V: ATXAGA, Bernardo. Xola in teta iz Amerike. 1. natis. Medvode: Malinc. 2017, str. 67-75. 

 

 • PREGELJ, Barbara. Ko je srce hitrejše od glave. V: LANDA, Mariasun. Moja roka v tvoji. 1. natis. Medvode: Malinc. 2016, str. 53-61.  

 

 • PREGELJ, Barbara. Brezmejni svet Jolke Milič. V: STANOVNIK, Majda (ur.). Prevajalci o prevodu 2 : od J. Modra do J. Milič : antologija, (Studia translatoria, ISSN 2232-3864, 6). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2016, str. 41-43.  

 

 • GERŠAK, Urša, PREGELJ, Barbara. V znamenju Modre kokoši. V: FERNÁNDEZ PAZ, Agustín. Ime mi je Skywalker. 1. natis. Medvode: Malinc. 2015, str. 73-86. 

 

 • PREGELJ, Barbara. Aktualnost bralnomotivacijskih strategij M. Sarto : (predgovor k slovenski izdaji). V: SARTO, Montserrat, et al. Strategije motiviranja za branje : z izkušnjami slovenskih motivatork in motivatorjev, (Zbirka KonTEKSTI). Slovenska izd. Medvode: Malinc. 2015, str. 5-15.  

 

 • PREGELJ, Barbara. María Teresa Andruetto na poti k literaturi brez pridevnikov. V: ANDRUETTO, María Teresa. Juanova dežela, (Zbirka Državljani sveta). 1. natis. Medvode: Malinc. 2014, str. 59-85.  

 

 • PREGELJ, Barbara. Eternidad prevoda. V: KOVAČ, Zvonko (ur.), KOZAK, Krištof Jacek (ur.), PREGELJ, Barbara (ur.). Obzorja jezika – obnebja jezika : poezija Tomaža Šalamuna. Zagreb: FF Press. 2014, str. 237-248. 

 

 • PREGELJ, Barbara, SELFA SASTRE, Moisés. Recepcija slovenske mladinske literature med špansko govorečimi. V: ŽBOGAR, Alenka (ur.). Recepcija slovenske književnosti, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 33). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2014, str. 347-353. 

 

 • PREGELJ, Barbara. El cronotopo de la literatura infantil vasca actual : cruce de miradas sobre el hogar. V: KUZMANOVIĆ JOVANOVIĆ, Ana (ur.). Estudios hispánicos en el siglo XXI : monografía en conmemoración del 40o aniversario de la creación del Departamento de Lengua Española y Literaturas Hispánicas de la Universidad de Belgrado. Belgrado: Universidad, Facultad de filosofía. 2014, str. 1-13. http://www.fil.bg.ac.rs/ehes21/08Pregelj.pdf

 

 • PREGELJ, Barbara. Zgodba o Maider, mami, babici — in mački. V: LANDA, Mariasun. Ko so mačke tako same. 1. natis. Medvode: Malinc. 2013, str. 115-123.  

 

 • PREGELJ, Barbara. O mejah poezije. V: IGERABIDE, Juan Kruz. S prstom na luni : (pesniške igre) = Con un dedo en la luna : (juegos poéticos). 1. natis. Medvode: Malinc. 2013, str. 159-162. 

 

 • PREGELJ, Barbara. Življenje je zgodba, ki jo je vredno povedati. V: MILLÁS, Juan José. Ženski v Pragi, (Zbirka Helia, 4). Ljubljana: Društvo 2000; Koper: KUD AAC Zrakogled. 2012, str. 218-231. 

 

 • PREGELJ, Barbara. La imagen de la literatura infantil y juvenil española a través de las traducciones eslovenas. V: RAMOS, Ana Margarida (ur.), MOCIÑO GONZÁLEZ, Isabel (ur.). Crítica e investigación en literatura infantil y juvenil = Crítica e investigação em literatura infantil e juvenil. Vigo: ANILIJ; Braga: Universidade do Minho. 2011, str. 37-55.  

 

 

 • PREGELJ, Barbara. Pahorjevo pojmovanje manjšinskih književnosti. V: KOZAK, Krištof Jacek (ur.), PREGELJ, Barbara (ur.). Poetika slovenstva : družbeni in literarni opus Borisa Pahorja. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales. 2011, str. 259-268. 

 

 • PREGELJ, Barbara. Literarni ustvarjalci slovenskega zahoda in slovenski literarni kanon. V: MIHURKO PONIŽ, Katja (ur.). Ljubka Šorli (1910-1993) : znanstvena monografija ob stoletnici pesničinega rojstva. Nova Gorica: Univerza. 2010, str. 177-191. 

 

 • PREGELJ, Barbara. Frente al trono de la poesia. V: DEBELJAK, Aleš. Las odas inacabadas. Buenos Aires: Gog y Magog. 2010, str. [3-5]. 

 

 • PREGELJ, Barbara, OLAZIREGI, Mari Jose. Zlata doba, železna doba ali doba literature? : vprašanje periodizacije, reformacije, protireformacije v luči opozicije med vizualno-ustnim ter pisnim skozi optiko slovenske, baskovske in španske literarne zgodovine. V: BJELČEVIČ, Aleksander (ur.). Reformacija na Slovenskem : (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva), (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 27). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2010, str. 147-157.http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp27/12_Pregelj.pdf

 

 • PREGELJ, Barbara. Recepcija slovenske literature med špansko govorečimi. V: ZUPAN SOSIČ, Alojzija (ur.). Sodobna slovenska književnost : (1980-2010), (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 29). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2010, str. 239-246. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp29/32_Pregelj.pdf.  

 

 • PREGELJ, Barbara. Der Dichter des erkennbaren Chronotops. V: VUČEMIL, Andrija. Das Buch voll von Hoffnung : in diesen Worten wirst du dich erkennen, (Sonderausgaben, 8). Rijeka: Riječni nakladni zavod. 2009, str. 111-122. 

 

 • PREGELJ, Barbara. Besedna goščava v stoletni hosti : medved Pu in Winny de Puh. V: OŽBOT, Martina (ur.), DOLINAR, Darko (ur.), SMOLEJ, Tone (ur.). Odprta okna : komparativistika in prevajalstvo : Majdi Stanovnik ob 75. rojstnem dnevu. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2009, str. 183-195. 

 

 • PREGELJ, Barbara. Kričim, torej sem : bivanjsko in ustvarjalno uporništvo Reinalda Arenasa. V: ARENAS, Reinaldo. Preden se znoči : [avtobiografija], (Poteze). 1. izd. Ljubljana: Modrijan. 2009, str. 359-374. 

 

 • PREGELJ, Barbara. Bližine in bežanja. V: PITOL, Sergio. Umetnost fuge, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba. 2009, str. 365-380. 

 

 • PREGELJ, Barbara. Kamen i more = Kamen in morje : pesniška krajina Andrije Vučemila. V: VUČEMIL, Andrija. Knjiga polna upanja : v teh besedah se boš prepoznala = Knjiga puna nade : u ovim riječima ćeš se prepoznati, (Biblioteka Posebna izdanja). Rijeka: Riječki nakladni zavod. 2008, str. 214-229. 

 

 • PREGELJ, Barbara, KOZAK, Krištof Jacek. Federico García Lorca pri Slovencih. V: GARCÍA LORCA, Federico. Zbrana dramska dela, (Zbirka KMŠ dramatika, št. 1). 1. izd. Ljubljana: ZAMIK. 2007, str. 549-558. 

 

 • PREGELJ, Barbara. Don Quijote y la literatura eslovena. V: KALENIĆ RAMŠAK, Branka (ur.), ŠABEC, Maja (ur.). Interpretaciones del Quijote = Interpretacije Don Kihota : slovenski prispevek ob 400. obletnici izida, (Razprave Filozofske fakultete). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete. 2006, str. 181-186. 

 

 • PREGELJ, Barbara. Brezmejni svet Jolke Milič. V: PREGELJ, Barbara (ur.). Literatura v večkulturnem položaju in ustvarjalno delo Jolke Milič. Nova Gorica: Univerza. 2006, str. 3-5.  

 

 • PREGELJ, Barbara. Federico Garcia Lorca v slovenskih prevodih : problem prevajanja asonance. V: PREGELJ, Barbara (ur.). Literatura v večkulturnem položaju in ustvarjalno delo Jolke Milič. Nova Gorica: Univerza. 2006, str. 70-77.  

 

 • PREGELJ, Barbara. Simon Gregorčič in (literarni) kanon. V: PREGELJ, Barbara (ur.), BOŽIČ, Zoran (ur.). Pogledi na Simona Gregorčiča. Nova Gorica: Univerza. 2006, str. 3-5. 

 

 • PREGELJ, Barbara. Španske romance pri Stanku Vrazu. V: OŽBOT, Martina (ur.). Prevajanje besedil iz prve polovice 20. stoletja = Translation of texts from the first half of 20th century, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 31), (Obdobni pristop, 5). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: = The Association of Slovene Literary Translators. 2006, str. 329-339. 

 

 • PREGELJ, Barbara. Creer es crear – verjeti je ustvarjati. V: KOS, Matevž (ur.), UNAMUNO, Miguel de. Življenje don Kihota in Sanča, (Zbirka Labirinti). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura. 2006, str. 219-229. 

 

 • PREGELJ, Barbara. Španska zlata doba v slovenskih prevodih. V: SMOLEJ, Tone (ur.). Prevajanje baročnih in klasicističnih besedil : 30. prevajalski zbornik = Translation of texts from the periods of baroque and classicism : proceedings of the Association of Slovene Literary Translators, volume 30, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 30), (Obdobni pristop, 4). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: = The Association of Slovene Literary Translators. 2005, str. 45-48. 

 

 • PREGELJ, Barbara. V čem je teža(vnost) F. de Queveda?. V: SMOLEJ, Tone (ur.). Prevajanje baročnih in klasicističnih besedil : 30. prevajalski zbornik = Translation of texts from the periods of baroque and classicism : proceedings of the Association of Slovene Literary Translators, volume 30, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 30), (Obdobni pristop, 4). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: = The Association of Slovene Literary Translators. 2005, str. 75-78.

Uporabljamo piškotke. Več informacij.

Spletnja stran uporablja pikotke za izboljšanje vaše brskalne iskušnje. S klikom na Strinjam se, sprejmete piškotne pogoje.

Zapri.