Strategije motiviranja za branje

      Strategije, ki jih je s sodelavci zasnovala Montserrat Sarto (1919-2009), temeljijo na kognitivno-              konstruktivističnih spoznanjih. So aktivnosti, zasnovane za delo z literarnimi besedili, ki dolgoročno        vodijo k izboljšanju bralne zmožnosti. Za doseganje tega cilja so ključni predvsem motivacija,                    vzgoja in uporaba igre.
      Motivacija je eden ključnih pojmov učenja, tudi učenja branja. M. Sarto jo razume kot vzpostavljanje        čustvene in intelektualne vezi s konkretno knjigo ter spodbujanje dolgotrajnega pozitivnega odnosa        do knjig.
      Motiviranje za branje ni enako promociji branja, ki je širši spekter aktivnosti, povezanih s knjigo in            ostaja bolj na površini. Motiviranja za branje prav tako ni mogoče enačiti s poučevanjem, saj je pri            motiviranju v ospredju vzgoja, ki celostno nagovarja udeležence in se ne osredotoča zgolj na njihov          razumski del.

      Več o knjigi si lahko preberete na strani založbe!

Uporabljamo piškotke. Več informacij.

Spletnja stran uporablja pikotke za izboljšanje vaše brskalne iskušnje. S klikom na Strinjam se, sprejmete piškotne pogoje.

Zapri.